Satojen oikeudenkäyntien kokemus

Aina ei eteen tulevaa ongelmaa ole mahdollista ratkaista ilman oikeudenkäyntiä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan oikeudenkäynnissä parhaan mahdollisen lopputuloksen.  Hoidamme oikeudenkäyntiin liittyvät toimenpiteet kunkin asiakkaan erityispiirteet huomioiden ja kartoitamme asiakkaalle oikeudenkäyntiin mahdollisesti liittyvät riskit. Palvelumme kattavat seuraavat asiat:

 • Riita-asioiden oikeudenkäynnit (mm. hometaloriidat, rakennusalan riidat sekä irtaimen kauppaan liittyvät riidat)
 • Rikosoikeudenkäynnit
 • Oikeudenkäynnit erityistuomioistuimissa (mm. markkinaoikeus, työtuomioistuin)
 • Hallintoasioiden oikeudenkäynnit
 • Välimiesmenettelyt

TOIMIALAMME

PALVELUT YKSITYISILLE

Elämässä voi tulla vastaan tilanteita, joissa on syytä kääntyä asiantuntevan juristin puoleen. Kun oikeudelliseen ongelmaan hakee apua aikaisessa vaiheessa, eivät siitä mahdollisesti aiheutuneet vahingotkaan kasva suuriksi. Tarjoamme neuvontaa ja palvelua yksityishenkilöille kaikilla oikeudenaloilla.

Palvelumme kattavat muun muassa:

YHTIÖOIKEUS

Eri yhtiömuodoissa harjoitettavassa yritystoiminnassa ja yritysjärjestelyissä on otettava jatkuvasti huomioon laaja-alainen ja nopeasti muuttuva lainsäädäntö. Avustamme asiakkaitamme erilaisissa yhtiön sisäiseen hallintotapaan (Corporate Governance), yritysjärjestelyihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Tyypillisimpiä yhtiöoikeuteen liittyviä toimeksiantojamme ovat:

 • Yhtiöön liittyvät sisäiset järjestelyt (mm. yhtiöiden perustamiset, yhtiömuodon muutokset, yhtiön purkaminen)
 • Yhtiön päätöselinten avustaminen (mm. yhtiökokoukset, hallituksen vastuukysymykset)
 • Yritysjärjestelyt (yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset)
 • Yhtiön sisäiset sopimukset (mm. osakassopimukset ja johtajasopimukset)
 • Julkisiin hankintoihin liittyvät kysymykset.

SOPIMUSOIKEUS

Sopimukset ovat keskeisessä roolissa nykypäivän yritystoiminnassa. Hyvin laadittu sopimus ottaa huomioon kunkin toimialan erityispiirteet sekä tyypilliset riskit ja auttaa näin välttämään tarpeettomat oikeudenkäynnit. Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa erilaisissa sopimusoikeudellisissa ongelmissa. Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat asiat:

Sopimusten laadintaan ja tulkintaan liittyvä konsultointi

Sopimusneuvottelut ja sopimuksista johtuvat riidat

TYÖOIKEUS

Työsuhteessa voi syntyä erilaisia ongelmatilanteita, joissa oikeudellisesta asiantuntemuksesta on hyötyä. Mikäli mahdolliset riskit ovat yrityksen toiminnassa ja sopimuskäytännöissä kuitenkin ennakoitu, vältytään useilta tarpeettomilta oikeudenkäynneiltä. Palvelemme asiakkaitamme työsuhteen kaikissa vaiheissa esiin nousevissa erimielisyyksissä. Palvelumme kattavat muun muassa seuraavat asiat:

 • Työsopimuksia ja työsuhteen päättämistä koskeva konsultointi
 • Työturvallisuusasiat
 • Työsuhdetapaturmat
 • Työoikeudelliset riidat
 • Virkasuhdeasiat

HERÄSIKÖ KYSYTTÄVÄÄ? KYSY LAKIMIEHELTÄ.

Lähetä viesti