Henkilöyhtiö on nykyään rekisteröitävä

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eli niin kutsutut henkilöyhtiöt on muiden yhtiöiden tapaan perustettava jatkossa rekisteröimällä. Tähän asti henkilöyhtiö on ollut mahdollista perustaa esimerkiksi kahden välisellä sopimuksella. Lakimuutos tuli voimaan vuoden 2016 alusta lukien. Myös ennen lakimuutokseen voimaantuloa perustetut, rekisteröimättömät henkilöyhtiöt tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi. Rekisteröimätöntä, vanhan lain aikana perustettua yhtiötä koskeva rekisteröinti on tehtävä kahden vuoden [...]